Member

shugo.jpg

Staff

Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Yoshiaki Kise
Assistant Professor
Tsukasa Kusakizako
Assistant Professor
Wataru Shihoya
Researcher
Satoshi Fukuhara
Researcher
Hisato Hirano
Secretary
Rieko Yamazaki
Technical assistant
Keiko Ogomori
Secretary
Noriko Toyama

D3

Hiroto Shimada
Masahiro Hiraizumi
Atsuhiro Tomita

D2

Kazuhiro Kobayashi
Sonomi Yamaguchi

D1

Ryoyo Nakagawa
Hiroyuki Okamoto
Wataru Iida
Tatsuya Hagino
Haon Futamata
Tatsuki Tanaka
Reina Nagamura

M2

Nina Kurihara
Misa Machida
Satoru Takeda
Michihiro Nishimura
Mizuki Hoki
Fumiya Sano
Daichi Yamanouchi

M1

Nina Kurihara
Misa Machida
Satoru Takeda
Michihiro Nishimura
Mizuki Hoki
Fumiya Sano
Daichi Yamanouchi

B4

Nina Kurihara
Misa Machida
Satoru Takeda
Michihiro Nishimura