Member

2013members_trim_.jpg

Staff

Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Project Assistant Professor
Keitaro Yamashita
Researcher
Tsukasa Kusakizako
Researcher
Wataru Shihoya
Secretary
Rieko Yamazaki
Technical assistant
Keiko Ogomori
Technical assistant
Masae Miyazaki
Secretary
Noriko Toyama

D3

Rie Umeda
Satoshi Fukuhara

D2

Takafumi Kato
Seichi Hirano
Hisato Hirano
Hirotake Gono

D1

Tamaki Izume
Kazumasa Oda
Tatsuya Ikuta

M2

Ryun Eguma
Hideaki Uno
Hiroto Shimada
Toshihiro Nakane
Ryoki Nakamura

M1

Rieko Hirota
Chisae Nagiri
Kazuhiro Kobayashi
Kanae Demura
Sonomi Yamaguchi
Kaito Murata
Akimitsu Higuchi

B4

Ryoyo Nakagawa
Kenta Kimura
Hiroyuki Okamoto
Wataru Iida
Tatsuya Hagino
Haon Futamata