Member

shugo.jpg

Staff

Professor
Associate Professor
Yuzuru Itoh
Assistant Professor
Tsukasa Kusakizako
Assistant Professor
Wataru Shihoya
Special appointment Professor
Special appointment associate Professor
Yoshiaki Kise
Special appointment assistant Professor
Hisato Hirano
Researcher
Satoshi Fukuhara
Secretary
Rieko Yamazaki
Technical assistant
Keiko Ogomori
Technical assistant
Chieko Harada
Secretary
Noriko Toyama

D3

Kazuhiro Kobayashi
Sonomi Yamaguchi

D2

Ryoyo Nakagawa
Hiroyuki Okamoto
Wataru Iida
Tatsuya Hagino
Haon Futamata
Tatsuki Tanaka
Reina Nagamura

D1

Nina Kurihara
Michihiro Nishimura
Fumiya Sano
Daichi Yamanouchi

M2

Hanako Murayama
Shinichiro Aiba
Shinsuke Higashiyama
Yuma Matsuzaki
Honoka Hosoki

M1

Hiroaki Akasaka
Yasuhiro Egawa
Yuzhu Wang
Satoshi Omura
Ryo Kawahara
Takaaki Kobayashi
Ikko Nureki
Shunya Murakoshi

B4

Yuma Ando
Yuka Inoue
Aika Iwama
Iota Ebisu
Kazuhiro Sawada
Yutaro Shuto
Kanata Matsumoto