Member

2013members_trim_.jpg

Staff

Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Project Assistant Professor
Takanori Nakane
Researcher
Tsukasa Kusakizako
Researcher
Wataru Shihoya
Secretary
Rieko Yamazaki
Technical assistant
Keiko Ogomori
Technical assistant
Masae Miyazaki
Technical assistant
Sanae Okazaki

D3

Hiroki Omura
Go Kasuya
Mizuki Takemoto
Reiya Taniguchi
Masahiro Fukuda
Junko Morita
Mari Yamada
Takashi Yamano
Lee Yong Chang

D2

Rie Umeda
Satoshi Fukuhara

D1

Takafumi Kato
Seichi Hirano
Hisato Hirano
Hirotake Gono

M2

Tamaki Izume
Itsuki Ishigami
Kazumasa Oda
Tatsuya Ikuta
Ryun Eguma
Akira Ohe

M1

Hideaki Uno
Hiroto Shimada
Toshihiro Nakane
Ryoki Nakamura

B4

Rieko Hirota
Chisae Nagiri